วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ใครสักคนบอกว่า

ธรรมชาติอยู่ได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์
แต่มนุษย์ อยู่ไม่ได้ ...ถ้าไม่มีธรรมชาติ

ไม่มีความคิดเห็น: