วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ฉันรักตัวเอง

ฉันรักธรรมชาติเพราะธรรมชาติสอนให้ฉันรักตัวเอง
และธรรมชาติก็สอนให้ฉันรักคนอื่นด้วย
ธรรมชาติงดงาม คนงดงาม
จิตใจคนงดงาม โลกนี้งดงาม

ไม่มีความคิดเห็น: